Šta znači ABACIJA?

» abacija • ženski rod Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi.
Samostan, manastir u kome je starešina opat

» Abacija • ženski rod (geologija) Italijanski naziv za Opatiju, grad u Hrvatskoj.