Šta znači ABA?

» aba • muški rod Praotac, prorok.
U ranohrišćanskoj zajednici: predvodnik zajednice, duhovni otac.
U rabinskoj hijerarhiji: učitelj, sveštenik, naučnik.

» aba • ženski rod (odevanje) Grubo domaće (seljačko) sukno od vune ili kostreti.
Ogrtač od abe, gunj.
Grubo ružno poderano odelo.
Gruba vunena tkanina i gornja haljina, bez rukava od takve tkanine.