Šta znači ZVEKIR?

» zvekir • muški rod Alka na vratima za kucanje.
Metalni predmet kojim se nekada lupalo na vrata, načinjen u obliku prstena ili alke. (tur.)