Šta znači ZVEČARKA?

» zvečarka • ženski rod (životinja) Zmija otrovnica, čegrtuša, oseća toplotu živih bića zahvaljujući termičkim očima, prorezima smeštenim sa obe strane glave. Ova otrovnica je sposobna da oseti promenu temperature od svega 0.0stepana na razdaljini od santimetara, tako da joj je svejedno da li lovi dalju ili noću..