Šta znači ŽURAJA?

» žuraja • ženski rod (sleng, dijalekt) Zabava, žurka.