Šta znači ZUM?

» zum • muški rod Uređaj na fotoaparatu.
Naredba koja uvećava ili umanjuje sliku, menjajući izgled prikazanog dokumenta u prozoru.
Zujanje, brujanje, šum (eng.)