Šta znači ZUHER?

» zuher • muški rod (astrologija) Sa velikim dogledom za posmatranje spojen i sa njim paralelan, mali dogled sa velikim vidnim poljem (služi za traženje npr. jedne zvezde koja se, kad je ovaj mali pronađen, pojavi u velikom). (nem.)

» zuher • muški rod (fotografija) Na fotografskim aparatima: ogledalu slična naprava koja predmet snimanja jako umanjuje i pomaže da aparat, pri snimanju bude u pravilnom položaju. (nem.)