Šta znači ZOO?

» zoo • muški rod Skraćeni naziv za zoološki vrt.

» zoo • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: životinja, životinjski.