Šta znači ŽONGLERIJA?

» žonglerija • ženski rod Komedijaštvo, opsenarstvo; prevara, varanje.