Šta znači ŽIRI?

» žiri • muški rod Porotni sud, porota; ocenjivački sud ili odbor za dodeljvianje nagrada na umetničkim, književnim, naučnim i sl. konkursima, stečajima. (eng.)