Šta znači ŽELATINEZAN?

» želatinezan • pridev Pihtijast, koji je kao pihtije.