Šta znači ŽELATIN?

» želatin • muški rod (kulinarstvo) Čisto tutkalo, čisti lepak, bez boje i ukusa, koji se dobija kad kuvamo u vodi kosti, kožu, krvne sudove i rskavice; pihtije, ladetina. (fr.)