Šta znači ZEFIRAN?

» zefiran • (hemija) Aromatična amonijumska so.