Šta znači ZAVLAŽITI?

» Zavlažiti • gl. Delimično ovlažiti. Navlažiti površinu nečega.