Šta znači ZAPRIMLJEN?

» Zaprimljen • prid. Prihvaćen, primljen. Napr: Račun je uspješno zaprimljen i preuzet od strane primatelja.