Šta znači ZAPAD?

» zapad • muški rod Strana sveta.