Šta znači ZAMORČE?

» Zamorče • im. životinje na kojima se vrši eksperiment