Šta znači ZAISTA?

» zaista • prilog Odista, stvarno.