Šta znači ZADESITI?

» zadesiti • glagol Zadenuti.