Šta znači ZADACI?

» zadaci Specifični ishodi koji se mogu meriti, koji kada su kompletirani mogu da dosegnu postavljene ciljeve.