Šta znači VULNERABILAN?

» vulnerabilan • pridev Ranljliv, obranljiv, koji se može raniti, povredljiv, ozledljiv; fig. slab, neotporan.