Šta znači VULGARAN?

» vulgaran • pridev Prost, grub, nepristojan, nizak, svakidašnji, običan (lat.)