Šta znači VUČIĆ?

» vučić • muški rod Mladunče vuka. Mali vuk.