Šta znači VODOMER?

» vodomer • muški rod Hidrometar, vodometar.