Šta znači VODEN?

» Voden • muški rod (mitologija) Slavni slovenski bog, zaštitinik vode, mronara i ribara. NJegov kult je uzdignut u slovenskim naseljima koja su se nalazila na obali mora, na velikim jezerima Evrope i Azije i u područjima sa rečnim slivovima, potocima i močvarama.