Šta znači VOČE DI PETO?

» voče di peto • tal. voce di petto muzički: pun glas, glas iz grudi.