Šta znači VLASNIK?

» vlasnik • muški rod Imalac, posednik, sopstvenik.