Šta znači VIRTUELAN?

» virtuelan • pridev Snažan; mogućan; sposoban za dejstvo, nastrojen za delovanje, koji je sposoban za rad, ali se tom sposobnošću ne koristi, sa prikrivenom snagom; fiz. koji se dobija presekom produženja stvarnih zrakova na suprotnu stranu, prividan, uobražen; princip virtuelnih pomeranja: načelo mogućih pomeranja; supr. realan.