Šta znači VERZIJA?

» verzija • ženski rod Jedan od više načina prikazivanja istog događaja ili pozorišnog komada;
Način pripovedanja, shvaćanja;
Razlika u gledištima;
Varijanta, inačica;
Prevod, prevođenje;
Okretanje, obrtanje, osobito okretanje deteta u pravilan položaj pre rađanja. (lat.)
Inačica jedne pripovetke, oblik (ili način) pričanja o nekom događaju; prevod na maternji jezik, prevod; o tome ima mnogo verzija, o tome se različito priča; med. obrt deteta u materici, obrnutost materice.