Šta znači VELOSIMETAR?

» velosimetar • muški rod Sprava za merenje brzine, brzinomer. (fr.-grč.)