Šta znači VEGETABILNI PERGAMENT?

» vegetabilni pergament v. pergament-papir.