Šta znači VEGETABILIZIRATI?

» vegetabilizirati • glagol Pretvoriti u biljku.