Šta znači VAUČER?

» vaučer • muški rod Jemac, garant;
Vrsta čeka kojim se plaćaju neke usluge.
Vrednosni dokument. (eng.)