Šta znači VAU?

» vau • usklik Izraz zadivljenosti.