Šta znači VATMETAR?

» vatmetar • muški rod (elektrotehnika) Sprava za merenje efekta (snage) električne struje.