Šta znači VAŠINGTONIJA?

» vašingtonija • ženski rod (botanika) Vrsta severoameričke palme.