Šta znači VARIJABLA?

» varijabla • ženski rod Kvantitativni izraz nivoa ili priomena vrednosti određene veličine koja se pridružuje nekoj jedinici, stratumu, jedinici vremena i sl.
Promenljiva veličina.