Šta znači VARIFORMAN?

» variforman • pridev Razlikuje se u obliku.