Šta znači VAPNO?

» Vapno • im. Vrsta građevinskog materijala. Vapno je najrasprostranjenije korišćeno vezivo u građevinarstvu.