Šta znači VANILIN?

» vanilin • muški rod (hemija) Mirisava supstanca iz biljke vanilije od koje se, veštačkim putem, spravlja začin za jela.
Aromatična materija vanilnog ploda, koja iskristališe na površini kada plod duže stoji; dobija se i veštačkim putem, kao zamena prirodne vanile.