Šta znači VANDALI?

» Vandali Germansko-gotsko pleme koje je od III veka po n.e. ratovalo sa Rimljanima na Rajni, kasnije se nastanilo u Panoniji (Ugarskoj), u V veku pustošilo Galiju, Španiju i Italiju, a 4 pljačkalo Rim četrnaest dana uništavajući sva umetnička dela i spomenike; otuda, fig. divlji i surovi varvari, skloni uništavanju svega lepog i dobrog.

» vandali Rušitelji, divljaci.