Šta znači VALVACIONA TABELA?

» valvaciona tabela fin. spisak raznih vrsta novca sa naznačenjem njihove vrednosti.