Šta znači VALIDNOST?

» validnost • ženski rod Kad je nešto zasnovano na istini, činjenicama ili zakonu;
Atribut nekog argumenta koji je u skladu sa zakonima logike.