Šta znači VALIDACIJA?

» validacija • ženski rod Proces utvrđivanja stepena validnosti, tj. da li jenšt zasnovano na istini, činjenicama ili zakonu;
Prikazivanje ispravnosti neke propozicije ili procesa zaključivanja.
Potvrda, potvrđivanje; overa, overavanje, priznanje pravne važnosti nekog akta. (lat.)