Šta znači VALETUDINARIJUM?

» valetudinarijum • muški rod Bolnica, bolesnička soba.