Šta znači VALETE!?

» Valete! • izraz Budite zdravo, ostajte zdravo! bene valete! ostajte u dobrom zdravlju! (pozdrav kojim se završavaju pisma i koji pape, u obliku monograma, stavljaju ispod svojih bula).