Šta znači VALETA?

» Valeta • ženski rod (geologija) Glavni grad Malte.

» valeta • ženski rod (muzika) Ples za parove, kružno kretanje, partneri bočno.