Šta znači VALENTNOST?

» valentnost • ženski rod (hemija) Valencija (lat.)