Šta znači VALENCIJA?

» valencija • ženski rod (hemija) Sposobnost atoma nekog hemijskog elementa da se jedini sa jednim ili više atoma drugo elementa; izražava se empirijskim brojem koji označava koliko se atoma vodonika jedini sa jednima atomom nekog elementa.
Vrednost; hem. sposobnost atoma nekog elementa da se veže sa jednim atomom, sa dva atoma do sedam atoma jednovalentnog elementa.