Šta znači VALELTUDINARIJUM?

» valeltudinarijum • l.valetudinarium bolnica, bolesnička soba.